• Poststrædet 2
  • Frisen
  • Poststrædet 2
  • Poststrædet 2
  • Poststrædet 2
  • Poststrædet 2
  • familiedagen

Målgruppe

Beboere tilknyttet Bofællesskabet Poststrædet 2 er mennesker, der har svært ved, at klare kravene på på det ordinære arbejdsmarked, og som har behov for særlig støtte til at få arbejdsliv, privatliv og fritidsliv til at fungere.

Der er tale om en bred målgruppe med forskellige psykiske, sociale eller fysiske udfordringer. Aldersmæssigt er der tale om unge/voksne fra 18 år og opefter.