• Poststrædet 2
  • Frisen
  • Poststrædet 2
  • Poststrædet 2
  • Poststrædet 2
  • Poststrædet 2
  • familiedagen

STU

Skovsgård/Attrup STU udbydes i et samarbejde mellem Skovsgård Hotel, Råd & Dåd og Købmandsgården. STU står for Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse som blev vedtaget i Folketinget i 2007 hjemmehørende i Undervisningsministeriet.

STU er et treårigt uddannelsestilbud til unge mellem 16 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre anden ungdoms - eller voksenuddannelse.

Formålet med uddannelsen er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der hjælper dem til, at få en hverdag med så høj grad af selvstændighed som muligt, og som kan bygge bro til videre uddannelse og beskæftigelse.

Vi samarbejder med Skovsgård/Attrup STU i forhold til elevernes uddannelsesplaner og interne målformulering.

Du kan besøge STUens hjemmeside her: www.stu-skovsgaardattrup.dk/homepage