• Poststrædet 2
  • Frisen
  • Poststrædet 2
  • Poststrædet 2
  • Poststrædet 2
  • Poststrædet 2
  • familiedagen

Det lille bibliotek

 

Information om Skovsgård-modellen:

 

Artikler om PHIL-tankerne, Bofællesskabet Poststrædet 2, Skovsgård Hotel, Råd & Dåd mv.

Christensen, C., Livskvalitet – for ”dem” eller for ”os”?, Omsorg og pædagogik, s. 201-219 (PDF)

Christensen, E.K., Westergaard, D., 2014: Meningsfuldhed for psykisk udviklingshæmmede i socialøkonomiske virksomheder, VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg (PDF)

Ketler, A., Theisen, C., 2010: Drivkraft Portrætter af socialøkonomiske iværksættere og deres virksomheder, Erhvervsskolernes Forlag (PDF)

Riisager, T.S., 2009:Omsorgssvigt, UCN, (PDF)

Riisager, T.S., 2010: Empowerment i Pædagogisk Praksis, UCN (PDF)

Riisager, T. S., 2010: Skovsgaard Hotel - et anderledes hotel, UCN (PDF)

Riisager, T. S., 2015: Empoverment på Skovsgård Hotel, VERA nr. 66, "Pædagogik ud af boksen", marts 2014

 

Bøger, tanker og holdninger som inspirerer os i det daglige arbejde i Bofællesskabet Poststrædet 2

Holm, Per & Holst, Jesper & Olsen, Søs Balch & Perlt, Birger (red), 1994: Liv & kvalitet i omsorg og pædagogik. Forlaget systime A/S

Honneth, Axel, 2003: Behovet for anerkendelse. En tekstsamling. Redigeret af Rasmus Willig. Hans Reitzels Forlag

Jensen, Uffe Juul, 1995: Moralsk ansvar og menneskesyn. Munksgaard

Järvinen, Margaretha & Larsen, Jørgen Elm & Mortensen, Nils, 2005: Det magtfulde møde mellem system og klient. Århus Universitetsforlag

Jørgensen, Birte Bech, 2004: Fornemmelse for stedet, i Social Kritik, nr. 93, maj 2004, s.4-26

Madsen, Bent, 1993: Socialpædagogik og Samfundsforvandling, Munksgaard

Prieur, Annick & Sestoft, Carsten, 2008: Pierre Bourdieu – en introduktion, Hans Reitzels Forlag

Tidsskrift for socialpædagogik, nr. 16, 2005: Axel Honneth og en teori om anerkendelse

Nils Christies, 1990: Til forsvar for ghettoen om landsbyer for usædvanlige mennesker, Munksgaard